Cách gõ chữ Việt

bằng bộ gõ VietUni, viettyping ..
Tích hợp trên Website xaydungcauduong.net

  Nếu bạn đã từng sử dụng VietKey, UNIkey để soạn thảo văn bản tiếng Việt thì việc sử dụng các bộ gõ VietUni, viettyping trên Web hoàn toàn tương tự. Thậm chí còn dễ dàng hơn rất nhiều vì các bộ gõ trên Web đã được tích hợp & bật sẵn. Bạn chẳng phải làm gì ngoài việc Gõ.

  Về kiểu gõ: xaydungcauduong.net sử dụng bộ gõ VietUni với kiểu gõ tổng hợp. Tức là cho dù bạn gõ kiểu gì: Telex, VNI hay VIQR thì đều ra chữ Việt cả. Do đó bạn có thể yên tâm sẽ gõ ra tiếng Việt mà không cần quan tâm đến các nội dung tiếp theo của tài liệu này.

  Nếu bạn chưa từng gõ hoặc chưa rõ về các kiểu gõ chữ Việt thì có thể xem cách gõ dấu trong bảng dưới đây

Nguyên âm và Dấu Kiểu gõ Telex Kiểu gõ VNI Kiểu gõ VIQR
â aa a6 a^
ê ee e6 e^
ô oo o6 o^
ă aw a8 a(
ơ ow,] o7 o+
ư w, uw, [ u7 u+
đ dd d9 dd
dấu sắc s 1 '
dấu huyền f 2 `
dấu nặng j 5 .
dấu hỏi r 3 ?
dấu ngã x 4 ~
xoá dấu z 0 -
Ví dụ để gõ chữ:
Tiếng việt
Bạn gõ:
Tieengs Vieetj
Bạn gõ:
Tie6ng1 Vie6t5
Bạn gõ:
Tie^'ng Vie^.t

Lưu ý:
  • Sửa dấu: Trong trường hợp gõ nhầm dấu, có thể sửa lại bằng cách chuyển con trỏ tới cuối từ đó và gõ luôn vào phím dấu đúng mà không cần phải xoá cả từ đi gõ lại. 
  • Xóa dấu: Nhấn phím z
  • Lặp dấu: Để gõ những ký tự đã được dùng làm phím đánh dấu thì gõ phím đó 2 lần, ví dụ: để gõ chữ w bạn nhấn 2 lần phím w, để gõ oo (2 chữ o) bạn nhấn ooo (nhấn phím o 3 lần) ...

  Nếu bạn không hiểu tài liệu này nói gì, hãy đặt chuột vào ô soạn thảo dưới đây và gõ lần lượt dãy ký tự sau sẽ rõ: Gox tieengs Vieetj deex nhuw awn chaos

Chúc bạn thành công!


[Trang chủ AVYS]     [Trang chủ XD603]     [Tải Phần mềm]     [Quay lại]
Trang này có lượt truy cập trong trang được truy cập

Copyright © 2005-2008 xaydungcauduong.net - Admin laser.hp@gmail.com