Link Protect © MangVN.Org

Language: English | Tiếng Việt

Link Protect - Bảo vệ cho tất cả các liên kết từ site của bạn

'Link Protect' là gì?

Link Protect là tiện ích trực tuyến giúp bảo vệ trang web của bạn khỏi sự nhòm ngó của người khác. Bằng cách che giấu thông tin referred nhờ liên kết chuyển tiếp ngầm có dạng : http://mangvn.org/protect/go.php?link=http://www.hacker.vn để link tới hacker.vn thay vì các liên kết trực tiếp truyền thống. Website của bạn sẽ được bảo vệ an toàn và hoàn toàn vô hình trước con mắt của chủ trang hacker.vn. Chúng tôi gọi đó là "Liên kết vô danh".
Công cụ này d
ễ dàng sử dụng cho Joomla, Drupal, Mambo, PHP-Nuke hay NukeViet CMS... chỉ với một lần chèn duy nhất vào trang header hoặc footer của hệ thống, quá trình bảo vệ hoàn toàn tự động. Kể cả sau này bạn có muốn bỏ đi cũng không hề ảnh hưởng gì đến trang Web của bạn cả.

Tại sao phải sử dụng 'Link Protect'?

Nếu bạn click vào một link để đến 1 trang khác, chủ site đó có thể xác định bạn đến site của họ từ đâu một cách dễ dàng bằng cách kiểm tra Referer dễ dàng từ server logs. Đôi khi những thông tin này vô tình cung cấp cho hacker những lỗ hổng để họ tấn công vào Web của bạn. Sử dụng dịch vụ che giấu Referer là 1 cách hiệu quả chống lại nguy cơ này.  Quản trị viên từ các trang Web kia sẽ không thể biết bạn đến từ đâu.

Khởi tạo đoạn mã bảo vệ tự động Copi đoạn mã dưới đây và đặt vào trang Web của bạn (trước thẻ </body> trong mã HTML). Tất cả các liên kết trên trang của bạn sẽ được bảo vệ tự động:

Loại bỏ các từ khóa & domains (tùy chọn) Nếu liên kết là các tên miền hoặc có các từ khóa sau thì tính năng bảo vệ sẽ được tự động tắt (phân cách bằng dấu phẩy, ví dụ: yourdomain.com, keyword1, keyword2 ...)

This page have / visitor since 21.03.2009.